Of bald buck and camel horses

Verlede jaar het ek en my swaer en
my skoonseun per vliegtuig na
Windhoek gereis om veral die
dierelewe van Namibië te besigtig.
Last year, me and my heavy and my
cleanson travelled by flying harness
to Windcorner specially to belook
the animal-living in Namibia.
In die Noorde het ons toe volop
springbokke, steenbokke,
blesbokke, kameelperde en ook
meerkatte gesien.
In the North we then saw full-up
jumping goats, brick buck, bald
buck, camel horses and also more
cats.
Een keer was ons senuwees egter
skoon op hol.
One time genuine our sinews were
clean on hollow.
Ons het agtergekom dat ‘n luiperd
besig was om ons te bekruip.
We aftercame that a lazy horse was
busy becreeping us.
In ‘n oomblik was ons slaggereed
met ons dubbelloop haelgewere.
In an uncle tin we were slaughter
ready with our double walk hailguns.
Toe die luiperd agter die bos roer,
skiet ons almal gelyk.
When the lazy horse mixed behind
the bush, we all shot equal.
Na alles verby was, was ons hare
baie deurmekaar. Ons het dit toe
netjies gemaak, in die bakkie geklim
en huis toe gery.
After all was past, our hairs were
very through each other. We then
made it into small nets, we climbed
into the dish, and rode home.
Langs die pad het ons ‘n papwiel
gekry.
Along the road we got a porridge
wheel.
So het ons lang, opwindende dag
geëindig.
So did our long, winding-up day
end.